Miên Du Đalạt

Tạ Ơn Nhân Loại Đọc Thơ Tôi...


Tôi thở dâng đời muôn ý thơ
Tạ ơn trời đất, tạ ơn thơ
Tạ ơn tri kỷ gieo thi tứ
Tạ mối tình thơ mãi mãi mơTôi hiến dâng đời những giọt thơ
Giọt buồn gom lại kết thành thơ
Giọt sầu cô đọng cho tim vỡ
Giọt nhớ còn vương bao mối tơTạ ơn, Tôi vội tạ ơn đời
Đời đã cho tôi có nụ cười
Thơ đã kết sầu xoa nỗi nhớ
Để thơ còn ngọt mãi tình ngườiMai kia ngã xuống tôi về đất
Còn chút tình thơ gởi lại đời
Thôi nhé tình tôi ...  thơ có thế!
Tạ ơn nhân loại đọc thơ tôi ... 


Miên Du Đalat

Được bạn: Thanh Vân 24/12/09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tạ Ơn Nhân Loại Đọc Thơ Tôi..."