Tú_Yên

Lang thang bên đời 
Ừ thôi...nắng đã nhạt gầy
Ta về gom hết những ngày xa xưa
Trả cho đời những cơn mưa
Trả ai cả giọt lệ lưa thưa buồn !


Ơ hay !
Nắng của sân trường ...
Có còn một thuở vương vương bên đời ?
Có còn những buổi rong chơi ?
Hay chăng ray rức một thời nhớ_quên !


Ừ thôi...ngày tháng mông mênh
Ta như những áng mây bồng bềnh trôi.
Đi về đâu...ở cuối trời
Lang thang...bay mãi cả đời - lang thang...


Ừ thôi...mơ cũ đã tàn .

 

Được bạn: HB 03.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lang thang bên đời"