Tú_Yên

Lá Trầu khôngTình tang...câu hát "người ơi..."
Xin đừng về nhé, ở chơi đi mà !


Đường xa...bóng trúc la đà
Đôi câu Ví Dặm thật thà...cho ai...


Ngẩn ngơ...lệch ánh trăng cài...
Soi chênh chếch tựa như say men nồng


Tình tang...cánh lá trầu không
Cho thắm môi hồng...Người ở - đừng đi.
 

Được bạn: HB 03.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lá Trầu không"