Sương Anh

Tình Thơ 
Núi cách sông ngăn có tứ thơ
Cây cầu nối nhịp thoả mong chờ
Hoà âm hợp vận xây cơn mộng
Thắt ý đan vần dệt mối tơ
Bút ngọc anh hùng làm dạ cảm
Lời vàng thục nữ khiến hồn mơ
Giao lưu xướng hoạ tình thi hữu
Vượt cả không gian chẳng bến bờ
 

Được bạn: HB 15.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Thơ"