Sương Anh

Nhớ Người Dưng 
Người dưng khác họ khác dòng
Mà sao nhỏ lại đem lòng nhớ thương
Đêm nằm hổng ngủ tơ vương
Như đợi như ngóng...canh trường ngẩn ngơ...


Người ta ơi thương lắm cơ
Vườn mộng đã mở tình mơ đang chờ
Về đi...nhỏ đợi từng giờ
Kẻo vần buồn bã... trang thơ lệ nhoà...
 

Được bạn: HB 07.07.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Người Dưng"