Tú_Yên

Giữa hai chiều...Thời gian đi...
Và cứ đi - đi mãi...
Cuốn nhân sinh vào vòng xoáy trầm luân
Sông rầm rì...
Có cảm thấy bâng khuâng ?
Hay bỏ mặc cõi hồng trần hiu hắt ?


Thời gian đến...
Là thời gian rất thật.
Mang cho đời: được_mất - nhục_vinh ?
Sông lặng thầm xuôi chảy loanh quanh
Theo bao con nước khi ròng lại lớn.


Như kiếp người có đi và có đến
Sông trở mình cũng có lúc hung hăng
Xô dạt trần gian bằng cơn lũ dữ dằn
Cuốn phăng hết sau những lần giông tố !


Đời là thế: buồn_vui hay sướng_khổ ?
Sông muôn đời: vẫn bên lỡ_ bên bồi.
Ta quanh quẩn giữa hai chiều: tối_sáng
Một vòng quay...
Cứ quay mãi không thôi !

 

Được bạn: HB 26.06.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giữa hai chiều..."