Sương Anh

Mừng Ngày Khánh Đản (Phật Lịch 2553)

Mờ sương sáng sớm lên chuà
Nghe hồi chuông mõ thiệt thua lui dần
Nhẹ nhàng thư thái lâng lâng
Tâm linh thanh tịnh vút tầng mây cao


Như Lai rực ánh quang hào
Bao niềm cảm xúc dạt dào trong tôi
Tháng Tư Khánh Đản đây rồi
Thích ca xuất hiện cứu người độ nhân


Bốn phương tám hướng xa gần
Bao người con Phật quây quần mừng vui
Hoa sen thành kính dâng Người
Nguyện lòng xin được sống đời như Cha


Đời đời ghi nhớ Thích Ca
Tiền thân Thái Tử Đạt Đa thuở nào
Trần gian sung sướng đón chào
Trầm hương đảnh lễ ngạt ngào xông lên


Cha Từ luôn ở kế bên
Mỗi khi gặp khổ gọi tên an lòng
Ngày rằm tháng tư biết không?
Thế Tôn giáng thế để mong cứu đời


Đạo vàng soi sáng khắp nơi
Thuyền Từ Bát Nhã đưa người vượt mê

 

Nam Mô nẻo chính quay về
Ai Di Đà Phật nguyện thề theo Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Tham si nguyện bỏ ta bà an vui

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 6.5.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mừng Ngày Khánh Đản (Phật Lịch 2553)"