Sương Anh

Nhớ Sông Quê
 
Ôi chao nghe nói đến sông quê
Lòng thấy bâng khuâng dạ não nề
Ao ước một lần về chốn cũ
Thăm làng thôn xóm với con đê
 
Phận số lục bình kiếp nổi trôi
Gió đưa sóng đẩy khắp muôn nơi
Biết đâu là bến dừng chân bước
Nào khác chi em viễn xứ đời
 
Bao giờ anh nhỉ sông quê hương
Hai đưá thuyền du ngắm phố phường
Má tưạ vai kề xây mộng ước
Cùng nhau hò hẹn tiếng yêu thương
 

À ơi....
Thái Bình ngăn cách đôi đường
Bờ Seine ra đứng vấn vương tấc lòng
Bao giờ trở lại thăm sông
Trên Quê hương cũ thoả lòng nhớ nhung
Anh - Em hạnh ngộ tương phùng
Đông - Tây sum họp trên dòng Sông Quê...
 

Được bạn: HB 28.03.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Sông Quê"