Tú_Yên

Gió đi... 

Gió đi....lá đứng lặng im
Cho mùa Thu cũ êm đềm trôi qua
Cho đàn chim ríu rít ca
Một người mong một người xa...xa vời.
 
Sao không về nữa, gió ơi ?
Đành đi, quên cả mảnh đời - buồn thiu !
 
Gió thầm lặng ?
Gió hắt hiu ?
Gió đi bỏ lại...bóng chiều dần phai !
 

Được bạn: HB 04.02.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gió đi..."