Tú_Yên

Tôi muốn...Tôi muốn sẻ chia với mọi người
Nỗi niềm sâu kín nhất thế thôi
Để không ai buồn ai than thở
Nói hết được rồi sầu sẽ vơi

Tôi muốn đem hoa đến cho đời
Một rừng hương sắc ở quanh tôi
Tặng nhau những đóa hồng xinh thắm
Để thấy mọi người được mãi vui

Tôi muốn mình là cơn gió xanh
Đem đến cho ai giấc mộng lành
Mãi đầy hy vọng và hy vọng...
Dù ít hay nhiều - dù mong manh

Tôi muốn mọi người đến với nhau
Mãi vui, vui mãi chẳng u sầu
Đời người thắm thoát qua nhanh lắm
Hãy đem nụ cười trao cho nhau...
 

Được bạn: HB 07.01.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tôi muốn..."