Sương Anh

Xuân Chờ
 
Một chiếc thuyền nan trên bến Xuân
Đang chờ ngóng đợi một người thân
So dây nắn phím rung ca khúc
Xuân nhớ! Tình ơi...mau đến gần
 
Nắng nhạt mây buồn sương phủ rơi
Cung đàn hờ hững nhặt khoan lời
Bến xưa chờ mãi người không tới
Chầm chậm phím buồn hồn chơi vơi
 

Được bạn: HB 07.01.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuân Chờ"