Sương Anh

Nghe Như Lời Nức Nở
 
Nghe như lời ai nức nở
Giưã muà Xuân hoa nở đầy
Có phải là lời than thở
Cuả hạt Sương trời đang bay
 
Tuyết rơi mang theo giá lạnh
Em cần hơi ấm yêu thương
Hình như tình đang bất hạnh
Theo cơn tuyết đổ ngập đường
 
Thương em...thương em*, hai tiếng
Làm hồn tăng thêm xót xa
Nghe như là lời tội nghiệp
Má môi nước mắt nhạt nhoà
 
Dòng Seine đông về lạnh vắng
Nằm yên hờ hững dòng trôi
Vì ai hồn đau nằng nặng
Nhớ thương thầm lặng góc trời

Em xin...
.........thôi nhé...
...........ngưng lời...
..............yêu thương...
 

Được bạn: HB 07.01.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nghe Như Lời Nức Nở"