Sương Anh

XUÂN CẢM

Dẫu Xuân chưa kịp ghé nơi đây
Chim én trời cao chẳng liệng bầy
Xuân cảm lòng ta như vẫn có
Khi nghe một điệp khúc Xuân hay

 

Trong giấc mơ màng giưã tiết đông
Chờ Xuân về đến tặng mơ hồng
Tai như nghe tiếng Xuân đang gọi
Bé ơi! tỉnh dậy đốt pháo bông

 

Phố phường tràn ngập sắc mai, đào
Vàng đỏ hoà chung trên ngọn cao
Người chúc tụng nhau như pháo nổ
Ngàn hoa nở rộ nghiêng mình chào

 

Bầu trời Xuân mới rất nên thơ
Nhè nhẹ áng mây trôi lững lờ
Chàng gió khẽ khàng hôn chiếc lá
Bướm về ru cánh hoa vào mơ

 

Mây hồng vắt vẻo trên ngàn cây
Ánh nắng ban mai chào đón ngày
Buổi sáng muà Xuân thanh tịnh quá!
Hồn rung thi cảm bút thơ say...

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 2.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "XUÂN CẢM"