Sương Anh

Mùa Xuân Sắp Về

Muà xuân sắp sữa về
Dẫu trời còn tiết đông
Nhưng vạt nắng mầu hồng
Đang đến gần ta đó

 

Hạt mưa xuân nho nhỏ
Rơi nhè nhẹ ngoài hiên
Hoà ánh nắng dịu hiền
Lung linh như viên ngọc

 

Những nụ hoa vươn mọc
Lấm tấm chồi non xanh
Khung cảnh thật trong lành
Cho em đầy mơ ước

 

Xuân này khác xuân trước
Vì có anh bên đời
Lòng rộn rã vui tươi
Tình xuân đang phơi phới

 

Có lẽ xuân về tới
Vì đông sắp qua rồi
Mai vàng như đang đợi
Chờ xuân đến cười vui

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 28.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mùa Xuân Sắp Về"