Sương Anh

THỨC TỈNH

Hai tuần nữa chuá Giáng Sinh
Cứu bao nhân thế điêu linh đường trần
Thánh đường dậy tiếng chuông ngân
Người người rộn rã nhanh chân tìm về
 
Cuộc đời chìm đắm u mê
Quỳ bên chân Chuá nguyện thề đổi thay
Bao nhiêu kẻ khó đưa tay
Mang tình yêu Chuá lấp đầy nỗi đau
 
Lòng con ước nguyên khấn cầu
Mong ơn trên phước nhiệm mầu ban cho
Đời người tất bật âu lo
Trước bao cuộc sống bơ vơ linh hồn
 
Những ai tỉnh thức nhanh hơn
Quay về bên Chuá học khôn làm người
Giữ tâm nhân ái vui tươi
Mặc ai hơn kém nụ cười điềm nhiên
 
Noi gương bậc Thánh Nhân hiền
Thảnh thơi vui thú điền viên tịnh lòng
Dẫu trời tuyết lạnh bão giông
Ta thời vẫn ấm... ân hồng Chuá ban 
 

Được bạn: HB 12.12.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THỨC TỈNH"