Tú_Yên

Gió hát...


Lưng trời...ngọn gió ngân nga
Chan hòa cùng sắc mây xa - Cầu vòng
Hát thì thầm - lời dòng sông
Hát ca những chuyện ấm nồng nhân gian!


Tôi là ngọn gió lang thang
Cứ bay...bay mãi trên ngàn trùng xa
Mang cho ai - chút mặn mà
Gửi về ai chút tình ca ngọt ngào


Gió mang dịu mát mưa rào
Tưới lên khô hạn cho màu ruộng xanh
Tôi là ngọn gió mong manh
Những mong mang đến mộng lành trao ai.
...


Nghìn năm gió hát mê say...
Vi vu lời gió...cho ai bên người.
 

Được bạn: hb 12.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gió hát..."