Tú_Yên

Gió lang thang! 


Tôi là ngọn gió lang thang
Bay đi khắp nẻo trần gian muộn phiền!
Để nhìn thế sự đảo điên...
Hay là tìm lấy một miền bình an?

Tôi là ngọn gió lang thang
Không mong nếm trãi miên man tình sầu!
Cuộc đời là những bể dâu...
Yêu thương chi phải khổ sầu khôn nguôi!

Tôi là ngọn gió xa xôi
Chẳng mơ cỏ dại nẩy chồi Quỳnh hoa!
Chỉ là cơn gió thôi mà...
Chỉ là cơn gió...ngân nga lưng trời!
 

Được bạn: HB 12.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gió lang thang!"