Tú_Yên

Vu vơ...
Thơ thì cũng chỉ là thơ
Mơ thì vẫn mãi là mơ bên đời !
...


Vu vơ tôi - vu vơ người
Ghép chung thành một tiếng cười...
hư hao ?


Giữa trời gió vẫn bay cao
Nắng theo mưa để rơi vào thinh không !
Vu vơ...
Đi giữa mênh mông
Tôi trong tôi một nỗi lòng...đánh rơi !


Vu vơ người - vu vơ tôi
Dăm ba câu chữ cho đời chút thơ...
...


Vu vơ ghép với vu vơ
Để xây thành giấc mộng hờ...
Thế thôi !!
 

Được bạn: HB 12.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vu vơ..."