Sương Anh

Sớm Mai Thức Giấc


 
Trong sớm mai khi ta vưà thức giấc
Hồn còn đang ngây ngất chuyện hôm qua
Tiếng suối reo, chim hót bên hiên nhà
Làm cứ ngỡ vẫn còn nơi tiên cảnh
 
Trong sớm mai nhìn giọt sương lấp lánh
Dưới nắng vàng toả ánh khắp muôn nơi
Hàng liễu nghiêng nghiêng tóc xoả lưng trời
Tạo khung cảnh nên thơ êm ả quá!
 
Trong sớm mai thấy hồn thư thái lạ
Nét kiêu sa cuả chiếc lá muà thu
Màu đỏ vàng nâu ẩn hiện sương mù
Chợt đánh thức hồn thơ người thi sĩ
 
Trong sớm mai quấn chăn nằm thú vị
Mây nhẹ nhàng giấu vạt nắng chói chang
Nhìn xa xa sương phủ trên non ngàn
Gọi hồn ta những nồng nàn thi tứ
 

Được bạn: HB 10.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sớm Mai Thức Giấc"