Hư Vô

LỜI NÓI THẬT. ĐỚN ĐAU.

Hôm em đi 
mưa mới vừa thấm đất 

Trong lòng anh 
đã ướt một đại dương 
Dáng em buồn 
ngọn tóc thề buông xuống 
Che kín ngày xưa 
lời hứa chung đường. 
Bởi dòng đời 
đâu giống như mình tưởng 
Lá chung cành 
còn có lúc ở riêng 

Chẳng lẽ trách phiền 
sợi tơ rối khúc 
Căng nửa đời 
chưa giáp mối nhân duyên. 
Hôm em đi 
mưa hiền như nước mắt 
Chảy rụt rè 
ướt áo mới cô dâu 

Tiễn em qua cầu 
nỗi đau tàn phế 
Lối anh về 
đâu biết sẽ về đâu ? 
Thà đứng lại 
chờ nghe tin tận thế 
Lỡ rồi bước tới 
chỉ rối dấu chân 
Đếm giọt mưa chung  
buồn riêng hai phía 
Không biết chừng 
mình sẽ được yên thân.. 
Hư Vô

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LỜI NÓI THẬT. ĐỚN ĐAU."