Hư Vô

TÌNH PHỤ

Anh nhớ người con gái khác
Để viết thơ tình tặng em
Anh nói yêu em trọn kiếp
Là che giấu bóng hình riêng.
Cho em nửa đời không thật
Mang về ấp ủ trong tim
Còn anh nửa đời vỡ vụn
Cho người tình lỡ trăm năm.
Nếu có đôi điều nghi hoặc
Em khóc con mắt bên nào?
Để thành một dòng vô lượng
Chở em nhập cuộc đời sau.
Tim em chảy hai đường máu
Lòng anh chỉ một ngả ba
Máu chảy một đời chưa tới
Con đường anh đã đi qua.
Trao em lời thề dối trá
Như là chứng tích yêu thương
Tay em nâng niu hạnh phúc
Để anh kịp lúc quay lưng...
Hư Vô

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TÌNH PHỤ"