Hư Vô

CHÚNG MÌNH MẤT HẾT, CHỈ CÒN NHAU

Lỡ tay đánh mất nửa đời trước
Còn nửa đời sau cho hết em
Hai nửa đời ta chung thành một
Tính ra còn được cả trăm năm.
Anh bước lạc xứ người xa lạ
Biết đâu là nhà giữa phố đông
Bỏ quên em tuổi đời xanh mộng
Ngày theo chồng khóc nhiều lắm, phải không?
Như dòng sông chia hai ngả rẽ
Lòng vẫn y nguyên những ngọt ngào
Mơ ước một lần dù ít ỏi
Có em bên đời sống chết như nhau.
Đâu biết trước đời nhiều dâu bể
Chạy loanh quanh tóc đã hai màu
Tìm được lối về trăng rơi xuống đất
Chúng mình mất hết , chỉ còn nhau...
Hư Vô

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHÚNG MÌNH MẤT HẾT, CHỈ CÒN NHAU"