Hư Vô

TƯỢNG HÌNH

Em cúi xuống đời ngang nhịp thở
Trăng tượng hình đọng bóng triền khơi
Anh thảng thốt bên bờ nguyên thủy
Chết anh rồi , chết đứng , em ơi !
Còn kịp không đôi lời trăn trối
Kề tai anh nói tiếng vô ngôn
Chờ em khóc thêm lần bối rối
Trăng tròn theo từng phía môi hôn. 
Để hồn anh từ từ hóa kiếp
Ôm bóng trăng chưa giáp tay trần
Cho hình hài tan thành giọt máu
Đêm đổi màu ngang dấu tình nhân. 
Có biết lòng anh đang hấp hối?
Cuối nguồn chia nhánh lắp không
Đêm thắp muôn trùng nghe tận thế
Trăng trở mình hoang phế khỏa thân...
Hư Vô

Được bạn: vdn 7.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TƯỢNG HÌNH"