Tú_Yên

Có lẽ...


Ừ ! Có lẽ...
Tình em là hạt nắng
Mãi lung linh ở tận chốn xa nào
Theo làn gió trôi nhẹ về bên ấy...
Là nơi anh !
Nơi anh đó - hay sao ?


Ừ ! Có lẽ...
Bên hiên thềm vắng lặng
Tình âm thầm em chỉ gửi theo mây
Trời cao lắm và hình như...xa lắm
Nên nghìn năm...
tình ta mãi không đầy !
...


Thì thôi nhé !
Có lẽ là hoang tưởng
Thơ vu vơ...
và tình cũng vu vơ...
Anh đừng nhớ !
Yêu thương thường rơi vội
Nghĩa gì đâu !
Những tháng đợi - năm chờ ?
 

Được bạn: HB 19.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Có lẽ..."