Tú_Yên

Còn lại gì ?! 

Gió đưa từng chiếc lá
Giữa tầng không...rơi...rơi...
Ta bâng khuâng thầm hỏi
Người đã ở đâu rồi ?
 
Sắc chiều buông nhè nhẹ...
Để hoàng hôn ngang qua...
Con phố buồn lặng lẽ
Mưa bay bay...nhạt nhòa !
 
Lời ru nào văng vẳng ?
Bãng lãng dường sương mai
Tiếng ầu ơ theo gió...
Như hoa cau rơi đầy !
...
 
Để rồi...rồi như thế...
Thu buồn...buồn như mây
Thời gian trôi se sẽ...
Ta còn lại gì đây ?!
 

Được bạn: HB 19.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Còn lại gì ?!"