Sương Anh

Buồn Man Mác...


 
Nào có hẹn đâu vẫn đến đây
Khiến cho tâm dạ ngổn ngang đầy
Hồn nghe một nỗi buồn man mác
Thu cảnh khiến lòng chùng mắt cay
 
Có phải trời buồn mây chẳng xanh
Lá nằm run rẫy ở trên cành
Chỉ cơn gió nhẹ là tan tác
Rơi rụng trên dòng nước cuốn nhanh
 
Mỗi sớm tinh mơ những hạt sương
Trời mây che phủ khắp muôn phương
Muốn tìm vạt nắng ngày xưa cũ
Hạ vắng bóng rồi trên phố phường
 
Trước cảnh thay màu cuả thế gian
Hồn ta đầy ý thơ tuôn tràn
Hình như cây lá hoa cùng khóc
Gió hú vọng về như tiếng than...
 

Được bạn: HB 28.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buồn Man Mác..."