Hư Vô

RƯỢU TÀN CANH


Đêm nghiêng vào đáy tách
Rượu ướt tràn bóng trăng
Uống nhầm ly nước mắt
Mặn đã giáp đường trần.
 
Người bỏ người lận đận
Đi một lần biệt tăm
Không còn ai trở lại
Phố đã quên tình nhân.
 
Rót đêm vào hiu quạnh
Độc ẩm giọt tàn canh
Rượu gì như rượu phạt
Chia đời nhau lạnh tanh.
 
Chờ ta về nhập cuộc
Vuốt mắt người phân vân
Đường trần gian ngắn lắm
Đâu ai bước hai lần...
 

Được bạn: HB 25.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "RƯỢU TÀN CANH"