Sương Anh

Thương Chiếc Lá Vàng

Thương cho đời chiếc lá
Mong manh kiếp xuân thì
Chớm xanh vào muà Hạ
Thu ngã vàng ra đi...
 
Cây khô cành héo úa
Chiếc lá giưã bão giông
Đâu là nơi nương tựa
Nước cuốn trôi theo dòng
 
Thương cho người con gái
Nét đẹp như muà xuân
Xinh tươi như hoa nở
Bỗng dưng hoá bạc phần
 
Người đi không về nưã
Kẻ ở lại buồn trông
Nhìn lá rơi ngoài cưả
Lại càng thêm chạnh lòng
 
Đêm đàn bầu rung tiếng
Đau lòng kẻ cô đơn
Lẻ bầy chim thảm thiết
Kêu than giọng tủi hờn
 
Thu về phai màu nắng
Trời hoang lạnh buồn thiu
Lá rơi cành trống vắng
Cô đơn giưã Thu chiều
 

Được bạn: HB 02.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thương Chiếc Lá Vàng"