Sương Anh

Ừ, Thôi! 
Buồn bã lắm trời Thu buồn hiu hắt
Ừ, thì thôi nhắc nhở chỉ thêm sầu
Nhưng mà em vẫn thích bãi nương dâu
Cuả Hạ vàng ngập mầu xanh tươi mát
 
Trời chuyển muà tiếng gió nghe xào xạc
Càng buồn hơn tiếng vạc xé màn đêm
Bên ngoài kia chiếc lá lạc hiên thềm
Cơn gió đến cuốn liền đi nơi khác
 
Biết đời vô thường nhưng lòng man mác
Trước cảnh cây sầu lá khóc ly tan
Người xa người tình thương nhớ vô vàn
Tiếc nuối cũng đành...Ừ, thôi! Vui nhé!

 

Được bạn: HB 02.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ừ, Thôi!"