Sương Anh

Nhơ Nhớ


 
Một thoáng lòng nhơ nhớ
Khi tìm không thấy người
Môi đang nụ cưòi tươi
Bỗng dưng liền chợt tắt
 
Người bỏ đi đâu mất
Để hiu quạnh nơi này
Thiếu vắng một vòng tay
Lòng thấy buồn chi lạ
 
Tiếng mưa rơi rỉ rả
Chiều cuối tuần buồn thiu
Nhớ người ta thật nhiều
Chống cằm ngồi tư lự
 
Như cánh chim viễn xứ
Vùng vẫy bốn phương trời
Bay đi khắp mọi nơi
Biết làm sao tìm gặp
 
Lấy gì để khoả lấp
Nỗi nhớ đang mênh mang
Nhìn màu lá ngã vàng
Lòng càng thêm tê tái
 
Nhớ! ôi sao nhớ mãi
Mong cho đến một ngày
Vai kề tay nắm tay
Hồn mới thôi nhơ nhớ!

 

 

Được bạn: HB 02.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhơ Nhớ"