Sương Anh

Lạc Nhau Thôi...

Đáp bài Mất Nhau của Lã Thế Phong
 


Chỉ lạc nhau thôi nào đã mất nhau?
Xin anh đừng vội buông lời như thế..
Tại đêm đen buả vây nên ta không thể
Nhìn thấy nhau dầu chỉ cách trong tấc gan
 
Hoàng hôn về nhuộm cây cối ngã vàng
Em một mình hoang mang trong chiều vắng
Giọng đã khàn, đôi chân lê bước nặng
Không một bóng người để hỏi thăm đường
 
Mong manh, mong manh giống như hạt sương
Em nhỏ bé giưã trùng khơi biển rộng
Gió cứ thổi, mưa cứ rơi...hồn em lạnh cóng
Biết nơi nào mà trốn gió, đụt mưa đây
 
Vòng tay ai cho em ấm áp tình đầy
Chỉ mới quen hơi đã lạc sang hướng khác
Tình vưà ủ nên men chưa nồng hương chưa ngào ngạt
Khiến hai đưá mình đành phải lạc mất nhau thôi...
 

Được bạn: HB 22.08.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lạc Nhau Thôi..."