Sương Anh

Tình Người Nam Bộ


 
Hò ơi...
Người dân Nam bộ chúng tôi
Lòng luôn hiếu khách về chơi thăm vườn...
 
 
Trái cây chín toả mùi hương
Ngon thơm ngọt lịm như đường miá lau
Mái tranh ẩn dưới hàng cau
Xanh tươi nhờ ngọn dây trầu quấn quanh
 
Miền quê thôn dã hiền lành
Quanh năm cưả mở sáo mành lung lay
Ngày rằm trăng sáng ngàn cây
Trẻ em hát muá già tay nâng trà
 
Này đây đất mẹ quê cha
Ngàn năm vẫn mãi đậm đà tình quê
Có đi đâu hãy nhớ về
Đừng quên nguồn cội tình quê miệt vườn.
 
 
Hò ơi...
Quan san vạn dặm đường trường
Mẹ quê hãy đợi...con đương trở về...
 

Được bạn: HB 15.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Người Nam Bộ"