Sương Anh

Kỳ Ngộ...

Có những điều em thật tình không hiểu
Xa rất xa sao nhung nhớ mong chờ
Đem tâm tình trang trải vào vần thơ
Thoả khát khao mà con tim đòi hỏi

Ao ước được quên cuộc đời mệt mỏi
Tìm những niềm vui không thấy trên đời
Qua vần thơ để nhờ ý mượn lời
Trút hết ưu tư, muộn phiền, mộng tưởng...

Chuyện văn thơ những ngưòi cùng chí hướng
Hiểu lòng nhau kết nghiã bạn tri âm
Tuy xa xôi nhưng tình ý đồng tâm
Đường vạn dặm mà tim nào ngăn cách...

Duyên kỳ ngộ nhờ vần thơ liền mạch
Nối đôi tim xa cách lại gần nhau
Từng chữ đan liền thay thế nhịp cầu
Chuyện tình thơ...thật nhiệm màu...huyền ảo!
Sương Anh

Được bạn: CÔ ĐƠN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Kỳ Ngộ..."