Sương Anh

Nưả Đêm Thức Giấc 
Nưả đêm thức giấc nhớ cơn mơ
Vương vấn tương tư gửi mộng chờ
Cảm thấy tâm hồn xao động quá
Tay nâng hạ bút viết bài thơ***


Em vưà để rớt trái tim côi
Người ấy nhặt lên giấu mất rồi
Còn bảo nếu đòi tôi sẽ trả
Đây nè, nhưng...một nưả mà thôi
 
Em chẳng có gì trong trái tim
Như tờ giấy trắng nằm im lìm
Chờ người hoạ sĩ tay cầm bút
Vẽ cảnh tô màu theo ý riêng
 
Bây giờ biết tính làm sao đây
Một nưả bên kia nưả bên này
Thức giấc nưả đêm mong thấy lại
Đôi tim nhập một sẽ vui ngay
 
Một chút tình trong đang chớm xanh
Như cây trổ lá đầy trên cành
Nưả đêm thức giấc bài thơ viết
Ngàn chữ yêu thương dệt mộng lành 

Được bạn: HB 13.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nưả Đêm Thức Giấc"