Hư Vô

NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ


Tại em
bước vội qua cầu
Đâu hay ngọn tóc
vướng vào vai anh
Giật mình
chiếc lá rơi nhanh
Heo may gãy đọt
trên cành nguyên trinh .
 
Ghềnh khơi
con nước động tình
Mùa thu cởi áo
phơi hình hài em
Tơ vàng trải lối
chưa quen
Ngại em dốc lạ
đường trơn khó vào .
 
Anh về bước chậm,
cầu cao
Gai ngang vết cắt
nát nhầu dấu chân 
Có qua hết đoạn
đường trần
Xin em chăn giữ mộ phần,
riêng anh…


Hư Vô

Được bạn: vdn 10.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ"