Hư Vô

CHỜ CON VỀ ĐỂ KHÓC , MẸ ƠI .

                        Kính tặng Mẹ 
                  Sydney, Australia 02 -2008
                  Hư Vô 
         
         Hồi còn nhỏ mẹ dắt con chạy giặc
         Chạy ngược xuôi tận Giáp Nước, Rạch Bần
         Xa cách mấy cũng không ngoài tầm đạn
         Bởi chiến tranh đâu có chỗ an toàn .
 
         Nhưng lòng con hồn nhiên đâu biết sợ
         Bên con còn bóng mát mẹ che thân
         Dù lửa bom có hung tàn, man rợ
         Cũng đâu chia được bóng mẹ hình con .
  
         Lớn một chút, mẹ dẫn con ra chợ
         Đưa vào trường để học nghĩa học nhân
         Tập viết mãi vẫn không tròn chữ: Mẹ
         Đến bao giờ con mới được nên thân !
 
         Đời dạy con những lọc lừa toan tính
         Đóng tàu vượt biển làm kiếp lưu dân
         Nhưng tính mãi vẫn không sao tính nổi
         Làm thế nào để dắt mẹ theo con !
 
         Xứ người đâu có chiến tranh giặc giã
         Sao lòng con vẫn không thấy an toàn
         Hay con  đã  mất  rồi nơi êm ả
         Trong vòng tay ấm áp mẹ ôm con.
                                                                             
         Chiều nay nhìn mưa bay ngang đất lạ
         Lòng con nghe sao buồn quá ,mẹ ơi !
         Nước mắt mẹ đã đầy thêm biển cả
         Chờ con về để khóc một lần vui…

         Hư Vô

Được bạn: vdn 10.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỜ CON VỀ ĐỂ KHÓC , MẸ ƠI ."