Sương Anh

Sóng Lòng

Lời ai làm ray rức hồn thơ
Lòng vỗ từng cơn như sóng bờ
Vẫn biết tình không dây tơ nối
Nhưng tâm xao động khó làm ngơ

 

Biết nói gì đây bởi cuộc đời
Trái ngang, lận đận mãi hoài thôi
Người chờ, ngưòi đợi...vui hay khổ?!
Hạnh phúc trần gian trêu ghẹo người

 

Mong cầu hạnh phước đến cho ai
Mau xoá chữ buồn vương tháng ngày
Xin được bình yên trong giấc ngủ
Một thời kỷ niệm đẹp không phai

 

Đừng để sóng lòng trên khói thuốc
Sẽ vương lụy khổ người xa - gần
Chữ duyên nợ tình  - không và được
Trời đã an bày trên tấm thân

 

Chấp nhận mà vui an phận mình
Em đây cũng có nụ cười xinh
Dẫu vờ hay thật...đều luôn tốt
Kẻo khiến lòng đau bởi sóng tình

 

Cầu an tất cả...cầu cho tôi
Xin mãi thảnh thơi không mệt lòng
Sóng bão phong ba đừng dấy động
Cho tâm nhàng nhẹ - có như không!

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 6.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sóng Lòng"