Sương Anh

Xin Gửi Lời Chia Tay

Tiệc vui nào cũng tàn
Người về với tro than
Cầu mong hồn thanh thàn
Được lên cõi Niết Bàn

 

Lời hẹn hò chiều nay
Theo cơn mưa trút đầy
Để rồi tan biến mất
Cùng cát bụi cỏ cây

 

Một mình tìm chốn vui
Chia tay chớ ngậm ngùi
Kẻo nặng lòng khó bước
Người đi khép cuộc chơi

 

Xin gửi lời chia tay
Giờ đây năm tháng ngày
Kẻ ở buồn nhớ mãi
Ngươì về cuối trời mây

 

Sương Anh 17/03/08

 

Huynh Hobac thân, tuy không quen nhưng cùng chung một thi dàn nên cái tên Nguyệt Thảo không xa lạ với muội đâu, một tấm chân tình cuả ngươì em gái, qua huynh cho muội được Xin Gửi Lời Chia Tay đến Chị NT nha, cầu nguyện hưong hồn chị mau siêu thoát về cõi Niết Bàn. Và muội cũng xin chân thành chia xẻ với nỗi buồn cuả huynh vưà mất di một bạn thơ tri kỷ. Huynh giữ gìn sức khoẻ nha!

Được bạn: vdn 19.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin Gửi Lời Chia Tay"