Sương Anh

VUI VỚI THƠ

Cuộc đời lắm lúc có ai ngờ
Buồn bã trầm mình khổ lắm cơ
Tâm trí ngục tù trong bể ái
Lòng êm lắng dịu nhờ vần thơ

 
Vui với thơ thấy hồn khoẻ khoắn
Quên đau buồn cay đắng đeo mang
Bên sông thơ, dưới ánh trăng vàng
Tất cả những muộn phiền biến mất

 
Vui với thơ quên đời tất bật
Bao buồn thương đời thật quên đi
Chữ sân, si, sầu, hận...ôm ghì
Đời sẽ thấy toàn là đắng chát

 
Này người hỡi...đây lời chân thật
Đừng để lòng ôm mãi khổ đau
Vui với thơ, sẽ thấy nhiệm mầu
Tìm trong đó, lời câu tuyệt mỹ

 
Vườn thơ có biết bao tri kỷ
Mỗi một đời thi sĩ khác nhau
Có thể tìm thi ý thật sâu
Lời trang nhã, từng câu ghi khắc

 
Vui với thơ, hồn thêm thắt chặt
Mối tình thơ nhàng nhẹ thanh cao
Khi ta khát, lời mật đưa vào
Hồn dịu mát, ngọt ngào...tâm lắng dịu

 
Sương Anh

Được bạn: vdn 14.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VUI VỚI THƠ"