Sương Anh

Nhớ Bóng Tình Xưa


Nhớ không anh thuở ấy xa xưa
Tóc chẳng trâm cài thả gió đưa
Một sợi vô tình làm vướng áo
Anh đem trả lại...ngỡ như vưà...


Vì muốn làm quen anh dến nhà
Làm em lính quýnh trốn nhìn ra
Sợ người ta biết mình đang...thích
Nưả muốn nưả không...ngại quá hà!


Bây giờ nhung nhớ khát tình nhau
Bóng dáng người xưa chẳng thấy đâu
Ánh mắt làn môi...ôi nhớ quá!
Làm sao có thể quên trong đầu


Hương tình xưa cũ vẫn quanh đây
Mơ bóng ai kia...năm tháng ngày
Mong ước người xưa còn giữ đấy
Nhớ tình ngày cũ...tìm về đây...
 
Sương Anh


 

Được bạn: vdn 4.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Bóng Tình Xưa"