Sương Anh

Em Chẳng Biết...


 
Cách nhau
cả một biển Đông
Em đây anh đó
ngóng trông đợi chờ
Thương nhau đến hẹn vào mơ
Chiêm bao một giấc...
ngẩn ngơ tâm hồn
Bao giờ
anh đến...cầu hôn?
Trầu xanh,
vôi thấm,
cau thơm...đến nhà
Hoàng hôn
bóng xế chiều tà
Hỏi lòng chẳng biết
xe hoa khi nào
Cho em hỏi nhỏ...làm sao?
Bao giờ anh nhỉ...
bên nhau mặn nồng...?!
 
Vui câu...loan phụng...tơ hồng
 

Được bạn: HB 25.02.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em Chẳng Biết..."