Sương Anh

MƠ NGỌN GIÓ XUÂN


 
Là gió cuả trời hay gió anh?
Ru em vào giấc ngọc yên lành
Tay ai nhè nhẹ xoa lên tóc
Mê mẩn hồn em giấc mộng xanh
 
Gió hỡi hãy thường ghé đến nhà
Cho em ngày tháng mộng mơ hoa
Đuổi buồn ra khỏi trong tiềm thức
Tìm lại hồn em, tuổi ngọc ngà
 
Gặp gỡ nhau đây thật diệu thường
Lời ai tình tự rất du dương
Trầm bỗng từng câu như tiếng nhạc
Hồn em rạo rực má môi hường
 
Mơ ngọn gió xuân mãi ấm nồng
Mơn man êm dịu tiết trời đông
Nụ hôn cuả gió làm rung động
Khao khát tình em ...đêm mặn nồng
 

Được bạn: HB 12.01.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MƠ NGỌN GIÓ XUÂN"