Sương Anh

Thơ Tình - Tình Thơ 
Ngắm nhìn sương trắng bay bay
Lòng như bỗng thấy say say nhẹ nhàng
Trái tim mở rộng thênh thang
Hồn thơ réo gọi rộn ràng yêu thương
Hoa tình nở rộ trên đường
Theo làn gió nhẹ đưa hương khắp trời
Dịu dàng thơ ngọt rót lời
Thơ tình ta viết gởi người tình thơ...
 

Được bạn: HB 03.01.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thơ Tình - Tình Thơ"