Sương Anh

Tiếng Việt Nam


Nhớ lại thuở nào...thời bắt đầu  học
Tiếng Việt chưa thông, thấy khó quá trời!
Cây "viết" rớt, bảo nó "té"...kỳ khôi!
Người bệnh nặng, nghĩ coi chừng tim..."gãy".
 
Dạy các em thấy lại mình thuở ấy
Một chữ Tây nhiều nghiã Việt quá đi
Mới ban đầu thật mệt mỏi chép ghi
Có cảm giác...không yêu thương gì mấy
 
Vậy mà giờ đây trong lòng em cảm thấy
Ngày càng ngày yêu thích tiếng quê hương
Say mê đọc sách, coi phim, nghe cải lương
Má bảo: trong vỡ tuồng phản ánh bao lề thói
 
Đài phát thanh từ nước Pháp...đây tiếng nói
Cuả Radio France Internationale
Tin tức, nhạc thơ...bằng tiếng Việt Nam
Nhờ qua đó...càng rành thêm từ ngữ
 
Em thích lắm...từng lời câu, con chữ
Tình yêu này như thôi thúc trong lòng
Có một điều bí mật...anh biết không?
Em đã biết làm thơ...bằng tiếng Việt!
 

Được bạn: HB 24.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Việt Nam"