Sương Anh

Xin Cho Em...


Xin cho em một giấc mơ
Yên bình hiền dịu bên bờ sông quê
Xin cho em thuở đi về
Có ngươì đưa đón hẹn thề cùng nhau
Xin cho em một buồng cau
Áo hoa hài tiá lá trầu têm vôi
Xin cho em ngọt bờ môi
Nồng nàn hơi thở...một đời yêu thương
Xin cho em những con đường
Cây xanh bóng mát không vương bụi hồng
Xin cho em chữ chờ mong
Muà xuân về đến...dậy nồng hương yêu
Xin cho em được yêu nhiều
Hương thơ trãi rộng...nương chiều xa xa
Xin cho em được an hoà
Yên bình một cõi... đậm đà tình thơ


Xin đừng...lay động giấc mơ
Kẻo hồn thơ khóc...bơ vơ kiếm tìm
 
Người ta:
 
"Đói lòng ăn nưả trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người yêu"
Còn em: Một tí mơ chiều
Gửi lời cho gió...sao nhiều buồn vương
Tình thơ cũng gặp sông Tương
Như tình Ngưu - Chức...trăm đường gian nan!
 
10/11/07


 

Được bạn: HB 11.11.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin Cho Em..."