Sương Anh

Tiếng Đàn Bầu

 

 

"Đàn bầu ai gẩy lấy nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu"


Vọng trong đêm tiếng nhạc sầu
Nghe hồn nằng nặng, nỗi đau tìm về
Trăng vắng bóng, đêm hoang mê
Gió buồn cũng chẳng trở về ru cây
Lâng lâng theo tiếng tơ lay
Nỗi lòng ai trút đắng cay giải bày

Cây đàn chỉ có một dây
Bao tình ấp ủ theo tay thay lời

Xót thương thân phận con người

Đêm đêm đàn kéo....giọt đời chưá chan

 

Sương Anh

Được bạn: Nguyên Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Đàn Bầu"