Sương Anh

Đâu Rồi Thuyền Xưa...??!


Kiếp con thuyền rày đây mai đó
Để bến chờ...lời hẹn ước tàn phai
Mấy thu rồi...thuyền-bến vẫn chia hai
Nước cuốn trôi...đã bay rồi lời hẹn
 
Ngơ ngác chờ bóng thuyền về đỗ bến
Nào thấy đâu, thề nguyện nay lãng quên
Thuyền chẳng chòng chềnh, biển sóng vẫn êm
Cớ sao không thể nào thuyền về bến nhỉ?!
 
Bên dòng dông...bến một mình thủ thỉ
Tìm về bến xưa...ai nghĩ ai mong?
Thuyền cứ mãi đi và bến vẫn một lòng
Ngàn thu ngóng đợi...như giòng nước trôi
 
Đã mấy muà...bao nhiêu nhỉ...lá rơi
Vẫn cứ mơ hồ...bầu trời yên ả
Một ngày kia thuyền rời xa bến lạ
Để trở về tìm bến cũ ngày xưa...
 
Nhớ ngày nào kẻ đón người đưa
Bao thuyền cặp bến sớm trưa đón khách
Đến rồi đi...se lòng tình chia cách
Đâu rồi thuyền xưa...bến vắng nhớ mong


Thuyền mãi bộn bề chí cả, tang bồng
Nợ hồ thỉ...vơí non sông đất nước
Nên để bến muôn đời ôm sướt mướt
Với heo may, rét buốt cả muà thương...
 


 

Được bạn: HB 11.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đâu Rồi Thuyền Xưa...??!"