Sương Anh

Ngập Ngừng...


 

Hôm nay chủ nhật nắng vui
Sao lòng ta thấy bùi ngùi vấn vương
Vắng người nhơ nhớ thương thương
Hiên nhà mắt dõi rào tường tìm ai
Ngập ngừng thơ thẩn gót hài
Muốn sang nhưng ngại...biết ai có còn...?


 

Được bạn: HB 29.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngập Ngừng..."