Sương Anh

Bên Này Đồi Cát


Từng cơn gió vi vu
Hất bụi bay tung mù
Chất chồng thành đồi cát
Vẳng nghe tiếng..u...u...
 
Con dốc dài muà Thu
Đầy sương mù che lối
Hình như ngày xuống vội
Làm sao kịp xuống đồi
 
Ngại lắm hỡi người ơi
Thẹn thùng trang lưu bút
Cần kiệm từng chụt chút
Lời...nói nhỏ mà thôi
 
Nhưng có ai biết tới
Đành gậm nhấm tình côi
Chẳng dám thốt ra lời
Người xưa giờ xa cách
 
Bên đồi gió vẫn hát
Cát bay ngất trời cao
Giọng hát em nghẹn ngào
Gửi buồn sang bên ấy...
 

Được bạn: HB 14.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bên Này Đồi Cát"