Sương Anh

Nỗi Nhớ Và Đam Mê

Thơ là niềm đam mê
Nếu vắng lòng nhơ nhớ
Thơ như là hơi thở
Theo bên ta suốt đời
 
Tuổi con gái đôi mươi
Mộng mơ vờn bay tới
Bao yêu thương chờ đợi
Thơ ủ mộng lưá đôi
 
Có những điều muốn nói
Tâm sự cùng vần thơ
Những ao ước vu vơ
Thơ thay lời nói thế
 
Đôi lúc thơ đẫm lệ
Bởi nức nở tình côi
Người yêu ở xa xôi
Vần thơ nhờ gió gởi
 
Đêm rũ buồn tóc rối
Nỗi nhớ và đam mê
Thơ gom hết đem về
Ủ hương chờ người đến
 

Được bạn: HB 09.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nỗi Nhớ Và Đam Mê"